• Hvad er GDPR?

  Hvad er GDPR?

  EU's nye regulativ for beskyttelse af persondata kaldes GDPR eller helt præcist General Data Protection Regulation. Dette regulativ vil gælde i alle medlemslande og dermed forenkle mange virksomheders behandling af persondata.

 • Indførelse af GDPR

  Indførelse af GDPR

  For nogle virksomheder kan det være en omfattende proces at tilpasse sig til de krav, GDPR stiller. For langt de fleste virksomheder vil det kunne betale sig, at få en ekstern og specialiseret partner til at sikre en problemfri GDPR implementering.

 • GDPR sikrer forbrugeren

  GDPR sikrer forbrugeren

  GDPR giver forbrugerne en udvidet ret til at få deres data. De kan kræve at få dem rettet eller slettet, og de har ret til at vide, hvad deres data bruges til samt at få stoppet for brugen.

 • Dataansvarlig

  Dataansvarlig

  Ifølge loven skal ikke alle organisationer have en dataansvarlig (DPO), men vi anbefaler, at man udpeger en dataansvarlig, som løbende sikrer, at virksomheden lever op til de krav, som er gældende i persondataforordningen. 

 • GDPR Værktøj

  GDPR Værktøj

  Virksomheden Wired Relations har udviklet et dansk værktøj i skyen, som på en nem måde hjælper virksomhederne med at implementere og vedligeholde GDPR.

General Data Protection Regulation

Denne hjemmeside er oprettet med det formål at give god og saglig information omkring den nye EU lov kaldet General Data Protection Regulation. Loven er en databeskyttelseslov for forbrugerne, og da den vil få vidtrækkende konsekvenser, så var vores ide at skabe et sted, hvor det er muligt at søge relevant information omkring emnet.

Hvorfor er GDPR vigtigt?

GDPR er en omfattende lovgivning som skal beskytte den enkelte brugers data på samme måde i hele Europe.

Lovgivningen har vidtrækkende konsekvenser for de mange private og offentlige organisationer, som skal efterleve den, når den træder i kraft. På grund af sin kompleksitet vil den nye forordning om databeskyttelse kræve at organisationerne får input fra juridiske- og data Compliance eksperter, samt it-infrastruktur specialister, når de skal implementere den struktur, som skal efterleve lovens krav.

Det er ikke en lovgivning man kan ignorere, idet overtrædelse af loven kan resultere i bøder helt op på henholdsvis op til 20.000.000 EUR eller 4% af virksomhedens samlede globale omsætning. For at se flere detaljer omkring sanktioner, så kig under Hvad er GDPR.

Vi håber at dette websted kan give lidt indsigt i og inspiration til de mange udfordringer, som de fleste organisationer står over for i relation til GDPR.

Anmeldelse om brud på persondatasikkerheden.

Den dataansvarlige skal i tilfælde af et brud på persondatasikkerheden omgående og om muligt indenfor 72 timer foretage anmeldelse af bruddet. Den rigtige måde at foretage anmeldelsen på sker via Datatilsynet til virk.dk

Anmeldelse skal ikke ske, hvis det er usansynligt, at bruddet medfører en risiko for personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Anmeldelsen kan du foretage via dette link til Datatilsynet.

NYHEDSBREV

Hold dig opdateret med de seneste nyheder om den nye EU-forordning om databeskyttelse.

Du kan bruge nedenstående link til at gå til vores hjemmeside og tilmelde dig til vores nyhedsbrev om GDPR og andre relevante emner.

NYHEDSBREV


Denne hjemmeside er drevet af HUCAPA, og er derfor ikke en hjemmeside fra en myndighed. Har du brug for at få indblik i myndighedernes informationer om persondataforordningen - GDPR, så vil vi meget gerne henvise til Datatilsynets hjemmeside.

Du finder dem her.